A hulladékmenedzsment tanácsadás segít partnereinknek a kritikus pontok megtalálásában (melyek ellehetetleníthetik egy üzem működését), és azok javításában, legyen szó a termelésben keletkező

  • veszélyes hulladékok veszélyességének csökkentéséről,
  • a keletkező veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentéséről,
  • elkülönített gyűjtés megvalósításáról,
  • a gyűjtéshez szükséges ADR megfelelősséggel bíró eszközökről, azok biztosításáról, rendelkezésre állásáról
  • a belső logisztika megvalósításán át,
  • üzemi gyűjtőpont kialakításában nyújtott segítségen felül,
  • a gyűjtőpont működési rendjének (nyitva tartás, átvétel, felelősség) meghatározásán keresztül,
  • egy valós, és napi szinten is működő hulladék rendszer kialakításában és folyamatos jobbításában, üzemeltetésében.

 

Hulladék menedzsment

A fentieket bizonyos időközönként újra – és újra felülvizsgálva, jobbítva lehetünk partnerünk szolgálatára egy kedvezőbb hulladékhierarchia kialakításában, a közös célok elérésében.


 

Nálunk ez a hulladékmenedzsment!